Tuesday, 23/7/2024 | 3:42 UTC+2

Haavard Koppang

Post by relatedRelated post

Den 13. november i år skrev førsteamanuensis Haavard Koppang ved Handelshøyskolen BI en kronikk i Aftenposten. Her tar han for seg den israelske lobbyens sterke påvirkning på amerikansk utenrikspolitikk.
Han viser bl.a. til en studie fra de to amerikanske professorene John J. Mearsheimer (University of Chicago) og Stephen M. Walt (Harvard University), som tidligere i år skrev om nettopp det samme.

Tittel “USAs sterke Israel-lobby”
http://www.bi.no/Content/Article____44170.aspx
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1530018.ece

Professorene la tidligere i år ut et arbeid på nettet. Halvparten av arbeidet er fotnoter med dokumentasjon av påstander. Ingen forlag i USA ville publisere det. Trykkefrihet eller ei, forfatterne måtte til Europa.

I publikasjonen stilles spørsmålet om hvordan det kan ha seg at USA tilsidesetter egen sikkerhet og utenrikspolitikk for å fremme Israels interesser. Svaret er Israel-lobbyen. Men uten kristenfundamentalistene ville neppe Israel-lobbyen få særlig gjennomslag. Når man som kristenfundamentalist mener at dagens Israel er i samsvar med bibelsk profeti, så blir det å legge press på Israel som å handle mot Guds vilje.

Om noen er interessert i å vite hva Mearsheimer og Walt skrev, så kan deres arbeid leses ved å klikke på linken under (PDF-format, 1,2 MB). Hele studien er på over 80 sider, hvorav halvparten er noter/referanser.
http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06-011/$File/rwp_06_011_walt.pdf

Mearsheimer og Walt påviser at Israels sikkerhetspolitiske interesse ble avgjørende for USAs krigføring i Irak og dokumenterer hvordan etterretningen ble manipulert. De ivrigste israelerne for invasjon ble bedt om å dempe seg, for at ikke opinionen skulle få inntrykk av at den forestående

Hva skjedde med Mearsheimer og Walt etter at de fikk publisert sitt arbeid? De ble umiddelbart angrepet av pro-israelske og pro-jødiske grupper og talspersoner i USA, og det var nesten ikke grenser for hvor langt enkelte av disse var villige til å gå i sine fordømmelser av de to professorene.

Her er noen artikler som beskriver enkelte av disse angrepene. Her finner man linker til flere artikler som fordømmer de to i harde ordelag — pluss sakelig kritikk i form av ros og ris av deres arbeid.

http://www.alternet.org/story/34416/
http://www.csmonitor.com/2006/0406/dailyUpdate.html
http://antiwar.com/justin/?articleid=8796
http://www.nybooks.com/articles/19062

Koppang presenter en rekke facts i forbindelse med det amerikanske parlamentariske systemet, og får følgende:

Aftenposten artikkel; Lavmål fra høyt nivå
Har universiteter og høyskoler innsikt og selvjustis nok til å stanse den nye antisemittismen? Kan man fritt utnytte institusjonenes navn og fremsi ekstreme politiske meninger? Og hva sier vår rødgrønne utenriksledelse om jødehatet hjemme og ute?
Av Samuel Bodd og Edvard Dæhlin, Info-Midtøsten
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1552675.ece

eller;
BI og Israel-hetsen
Er det en sammenheng mellom angrepene på synagogene, og den stadige Israel-hetsen? 13. november skriver Haavard Koppang ved Handelshøyskolen BI at “Israel-lobbyen” styrer USAs Midtøsten-politikk.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1539762.ece

Resultant; Simon Wiesenthal-senteret krever Koppang suspendert, gjennom pressemelding dt. 27.11.2006 (brevet oversatt av NIS – Norsk Israel Senter):

******************************************************************’

Handelshøyskolen BI
v/ Tom Colbjørnsen, rektor
0484 Oslo
Tel: 4641 0448
Telefaks: 21 04 80 00
E-post: tom.colbjornsen@bi.no

Handelshøyskolen BI
v/ Haavard Koppang:
Telefon 46410729
Faks 21048000
E-postadresse haavard.koppang@bi.no

Aftenposten
v/ administrerende direktør Olav Mugaas
olav.mugaas@aftenposten.no
Telefon: 22 86 30 00
Faks: 22 86 41 30

******************************************************************’

PRESSEMELDING FRA SWC:
(Engelsk original: http://tinylink.com/?4HbSEpucL7 )

Simon Wiesenthal Centre
64, avenue Marceau- 75008 Paris – Tel. + 33147237637 – Fax: +33147208401
http://www.wiesenthal-europe.com

For umiddelbar kunngjøring

Oslo II: Wiesenthalsenteret bebreider den norske professor i bedriftsøkonomi for konspirasjonsteorier a la “Sions vises protokoller” i Oslo-avisen Aftenposten.

Paris, 27. november 2006-11-27

I et brev til rektor ved Bedriftsøkonomisk Institutt, (BI), Tom Colbjørnsen, har direktøren for internasjonal kontakt, dr. Shimon Samuels, rapportert følgende: “Norske medlemmer ved vårt senter har gjort oss oppmerksom på en artikkel i Aftenposten den 13. november 2006 av en tilknyttet professor i lederskap og bedriftsorganisasjon ved BI, Haavard Koppang. Den hadde overskriften: “Den sterke israelske lobbyvirksomheten i Amerika”.

Samuels fortsatte: “Tittelen skjuler en illevarslende gjentakelse av påstander om en global jødisk sammensvergelse:
– Koppang forvrenger læresetningene til Leo Strauss, tidligere ansatt ved Chicago Universitet, og ved å fremheve hans jødiske bakgrunn rakker han ned på det jødiske folk og betegner dem som “løgnere og bedragere”,
– han anvender Nietzsches formuleringer for å tegne et bilde av jøder som “supermennesker” som streber etter “kontroll over vulgære og underdanige masser”,
– han protesterer mot “elitens ideologi slik den i august kom til uttrykk i den organiserte responsen til Jostein Gaarders artikkel i Aftenposten”,
– han påstår at “Israel fortsatt har kontroll over den amerikanske militære maktstruktur”

Koppang soner tilsynelatende for sin følelse av skyld for å ha tatt imot et israelsk stipend som ga han anledning til å studere hebraisk i Jerusalem i 1970-årene”.

Brevet avsluttet med: “Forfatterens besettelse kommer til uttrykk ved ureflekterte oppstøt som mangler det intellektuelle og fornemme preget som kjennetegner Gaarders penn. Kanskje hans ideer ville ha passet bedre i den epoken da din skole ble åpnet i krigstidens Norge i 1943. Koppang burde ta inn over seg at den organiserte responsen i august til Gaarders artikkel kom fra 600 nordmenn som var indignerte sympatisører med vårt senters “Åpent brev til det norske folk”, som også ble trykt i Aftenposten”.

Vårt senter anmodet om at skolen (BI) måtte se på “om Koppang har overskredet ytringsfrihetens grense ved å bringe inn teorier som er beslektet med dem i “Sions vises protokoller” når han foreleser om bedriftslederskap”.

Senteret anbefalte på det sterkeste “en undersøkelse om han hadde spredt slike fordommer i klassene sine. Det ville så fall så tvil om Bedriftsøkonomisk Institutts internasjonale anseelse som akademisk høyborg i Norge”.

Samuels understreket at “misbruk av pedagogisk påvirkning på unge sinn på din institusjon ville etter vår mening være tilstrekkelig grunn til umiddelbar avskjedigelse”. Han avsluttet med at “vår kontaktperson ville sette stor pris på å bli gjort kjent med resultatet av undersøkelsene”.

For flere opplysninger kan man kontakte dr. Samuels på tlf. +33609770158

Med vennlig hilsen,
For Senter mot antisemittisme (NIS)
Erez Uriely, leder

Seljeveien 18, 1825 Tomter
Tel: 69 92 14 22 ; Faks: 69 92 19 09 ; Mobil: 91 70 61 46
Web: www.norskisraelsenter.no
Org.nr.: 984 595 948

Kilde: http://www.bki.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1800
————-

BI vil ikke granske ansatt
Førsteamanuensis Haavard Koppang publiserte kronikken ‘USAs sterke Israel-lobby’ i Aftenposten. Simon Wiesenthal-senteret mente Koppang burde granskes og suspenderes for å ha misbrukt sin stilling og svekket BI Handelshøyskolens akademiske rennomé. Men rektor Tom Colbjørnsen vil alldeler ikke granske sin ansatt.
http://advarsel.no/2006/12/06/bi-vil-ikke-granske-ansatt/

eller her, hvor Magazinet er de som står i bresjen for Muhammed karikaturene og dens religiøse implikasjoner, som høye fanebærer for ytringsfriheten, men som ikke kan tillate den samme ytringsfrihet når det gjelder Israel lobbyen.
http://www.pfu.no/case.php?id=1872

Aftenposten kommenterer reaksjonene på artikkelen:
Et meget betenkelig trekk hos Foxman er hans tendens til å klistre merkelappen “antisemitt” på meningsmotstandere. Han mener at akademiske Israel-kritikere som Mearsheimer og Walt gir gratis ammunisjon til jødefiendtlige krefter. De fremmer antisemittisme ved at de fyller “gammel gift på en ny flaske”. En så ekstrem ordbruk sier mye om tonen i amerikansk debatt om Midtøsten.
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2029203.ece

Tags:
About

Dissident Net

A transparancy and non-corruption of justice or people activity by

http://www.riksavisen.no

Calendar

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031