Sunday, 21/4/2024 | 5:34 UTC+2

Herman Berge (2007)

Post by relatedRelated post

Jurist Herman Berge har påvist hvordan staten ved regjeringen, Norges bank, Mantrust New York, Hilmar Reksten, DnB, navngitte høyesterettsadvokater og Olsen & Ugelstad var med på å stjele den over 200 meter lang supertankeren ‘Sognefjell’ fra Amelia Riis for å redde Norge fra et tilbakeskritt som kan sammenlignes med resultatet av siste krig.

Forfatteren av denne artikkel ble kontaktet av Einar Riis i 1996, og ville gjerne at jeg skulle skrive om saken på min nettside den gangen. Vi kunne inngå avtale om kompensasjon sa han, deling av erstatning, om jeg bare ville hjelpe ham, fordi han visste ikke sin arme råd, idet saken stod bom fast. Jeg skrev noen artikler om saken, uten at jeg trengte noe betaling for det.

Jeg var ikke jurist så jeg satte ham i kontakt Herman Berge, som jeg kjente i annen anledning og som jeg visste studerte juss.

Familien Riis hadde da i snart 25 år ført et tyvetalls saker for de norske domstoler for å få tilbake arven på $14 mill, som de hevder at staten tok fra dem. Ingen fikk det til, – før Berge satte igang med ikke bare juridiske, men også for en stor del skikkelig detektivarbeid, for å finne frem til de konkrete momentene i saken. Og mye dritt ble gravd fram, – som falt enkelte kretser tungt for brystet.

Berge skrev om Riis & Reksten saken i 1997 som juss student i Stud Jur, og fikk da tilbud om å slutte å skrive om saken for 1 million kroner, som ble avslått. Etter det ble han truet med at det kom til å få følger for hans juristutdanning om det ikke ble slutt på skrivingen om denne saken. Høyesterettsadvokat Ole Lund truet med å trekke tilbake all økonomisk støtte til foreningen om ikke Berge ble fjernet. Videre ble han forsøkt eksludert fra Juristforeningen. Han ble siden truet med at han skulle ‘aldri få jobb som advokat’ på denne måten.

Den 5. juni 2003 ble staten v/justisdepartementet enige med Riis og deres representant Herman Berge om at staten betalte ut en erstatning på 55 millioner kroner, uten at de tok ansvar (angivelig for at Justisdepartmentet var lut lei av hele saken). I den saken som her ble forlikt hadde Konstituert lagmannsrettsdommer, Nils B Hohle, skrevet i 1978 til Riis’ motparts prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten, og sa at han var på vei til Oslo og gjerne kunne bistå regjeringen med å punktere den nylig anlagte saken som Riis hadde reist mot justisdepartementet.

Herman Berge har jobbet tusenvis av timer med denne saken, med å grave frem fakta og forberede saker.

Herman Berge var ikke fornøyd med å vinne denne saken, og kjørte på videre, i samarbeid med Einar Riis. Herman Berge’s videre innvolvering og eventuell seier ville kostet den norske stat 200-250 millioner til. Han måtte fjernes. Nå vil den systemets tjener som enken vil få tildelt tjene sitt system på slik måte at han vil kjøre saken så langt og lenge at hun ikke har råd til å betale ham lenger, akkurat hvor de var når Herman Berge kom inn og hjalp dem i 1997, når ingen andre ville hjelpe dem. Eventuelt om enkefru Riis greier å finansiere den lange prosess, så kommer den til å bli avsluttet med en dom som gir dem en sum på 5-10 millioner, så har Staten spart 190-240 millioner. God business. Advokaten får sitt likevel.

Advokat Aabø-Evensen kunne derved innkassere omkring kr 1 million i honorarer for arbeidet med en sak han på forhånd visste han kom til å tape. Honorarene ble betalt av staten, i og med at jeg hadde ordnet med fri rettshjelp også for denne saken.
http://www.rettsnorge.no/Blogg%20Riis-saken/2007%20Desember/101207_blogg_riis.htm
http://www.rettsnorge.no/artikler/2005/270505_Det_f%C3%A5r_v%C3%A6re_grenser.htm

Herman Berge sier i sin artikkel ‘PSYOP – Nervekrig mot enkeltpersoner’:
Her kan dere lese oppskriften som Stay Behind og det senere Okkupasjonsberedskap benytter seg av når landets politikere, industriledere, og plagsomme enkeltpersoner skal fjernes.

Dette er selvsagt alvorlig og skremmende lesing, men likevel; dette er virkeligheten dere lever i. I og med at de fleste av dere ikke opponerer mot systemet – slik er det bare – har heller ikke det skjulte nettverket noen grunn for å intervenere mot dere, og dermed opplever dere heller ikke at noe er galt i omgivelsene rundt dere, i hvert fall ikke så galt at det fordrer din reaksjon.

Det er først når dere stikker hodet ut, og fremstår med ett eller annet som makthaverne/nettverket føler er eller kan bli truende for deres posisjon (en (ny) politisk tanke, et produkt, et patent, sannheten om noe som har samfunnsmessig betydning, etc) at det iverksettes mottiltak, og da, da kan ting skje, som nok mange av dere som har engasjert dere allerede har fått oppleve.

Herman J. Berge oppfordrer:
Det miljøet vi her har med å gjøre er kriminelt, og er som nevnt forbudt av EU. Likevel kommer vi til å ha det rundt oss også i fremtiden, dersom ikke du gjør noe med det. Alt avhenger av deg og din uselviske tanke om at en slik protest også vil kunne hjelpe andre – dine medborgere som lider.
http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/250108_Psykologisk_krigf%F8ring_psyop_nervekrig.htm

Etter at Einar Riis døde, et dødsfall som etter Berge’s mening nå viser seg å være unaturlig, blant annet var det funnet store mengder rottegift i blodet i en blodprøve. Blodprøveresultatene viser at Einar ble utsatt for drapsforsøk høsten 2005, og da han døde mai 2006. Høsten 2005 fikk han en dose Marevan/Warfarin/Rottegift som tilsvarer omtrent 20 dagsdoser. Einar ble aldri obdusert. De hev han inn i ovnen før det hadde gått 70 timer fra dødsfallet. Etter hans død tok det ikke lang tid før ting begynte å endre seg radikalt i Berges forhold til den nylige enkefruen, og tidligere venner ble gjort til fiender av dette nettverk med sin egen agenda.

– Systemet har igjen fått manipulert enkefru Amelia Riis til å komme over på deres side, ved å bruke deres advokat, hvor hun nå helhjertet går inn for å diskreditere Herman Berge, og gjerne vil ha tilbake det avtalte no-cure-no-pay’ honorar han fikk for å bidra til at saken kom så langt som den kom under hans ledelse (det hjelper for nettverket å spille på gamle enkefruers grådighet – de spiller igrunn spillet så på en slik slu måte at det nesten må beundres). Et engasjement som altså innnbragte ekteparet 55 million. Det er status per idag at systemet nå gjør sine sprell, for å ‘knuse’ Berge, som ble lovt en ung idealistisk juss-student av sentrale personer innen nettverket for over 10 år siden, og ‘hjelper’ den stakkars rike enkefru med å få tilbake penger som de mener Berge ikke skulle hatt for hjelpen, om de er aldri så mye avtalefestet, og signert av både Fru og Hr. Riis.

I 30 år kjempet nemlig Amelia og Einar Riis mot norske domstoler, uten å vinne. De ble mishandlet og torturert av disse gjennom nesten hele denne perioden. Hjelp fikk de aldri. Bare motstand, nederlag, misere, og økonomisk ruin. [] Familien Riis’ lykke i de norske domstoler har tydeligvis snudd, for nå får de plutselig all den hjelp de ønsker, og mye mer til, hvor all hjelp fra dommerne går ut på å bryte loven og frata meg alle rettigheter. Intet av hva domstolene til i dag har utført eller ikke utført har vært i tråd med loven. Gang på gang har jeg henvendt meg til Kongen og Regjeringen. Jeg får intet annet svar enn at Stoltenberg og Storberget støtter denne mishandling og tortur, og for så vidt ikke har noe imot at det fortsetter, og Kongen slår følge. Med sine ord kan de ikke se at denne mishandling og tortur er urimelig. Gad vite hva det internasjonale samfunnet vil si når de får kjennskap til denne delen av fredsnasjonen, bistandsnasjonen og menneskerettighetsnasjonen; Norge. [] Hvem har størst interesse av å få kjent avtalene – det vil si min rett til 20% av kravene mot staten Norge – ugyldige? Amelia Riis eller regjeringen? Tenk litt på det, for etter litt tankevirksomhet kan man se konturene av hvem som i virkeligheten står bak Amelia Riis, og ‘advokat’ Aabø-Evensen.
http://www.rettsnorge.no/artikler/2007/Desember/081207_Domstolen_Den_Nakne_Keisers_Hoyborg.htm

Virkeligheten er mye mer spennende enn noen røverroman på dette nivået. Det skal jeg love dere. Svakere mennesker enn Herman Berge hadde bukket under av all faenskap dette nettverk har utsatt ham for, for lenge siden, men hvor det er rette ånden som råder i mennesket, – så holder en koken. – Til enden. Som hos Synnøve Fjeldbakk Taftø har han vist en ukuelig vilje, en vilje og overbevisning om at det beste er at sannheten og rettferdigheten seirer til slutt. – Om enn det tar litt tid.

Vi har langt ifra skrevet siste kapittel i denne saken.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/

Tags:
About

Dissident Net

A transparancy and non-corruption of justice or people activity by

http://www.riksavisen.no

Calendar

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930